Koncepcja utworzenia przedsiębiorstwa windykacyjnego

Koncepcja utworzenia przedsiębiorstwa windykacyjnego

Idea utworzenia firmy windykacyjnej to wynik długoletnich prac ekipy fachowców o bogatym dorobku w dziedzinie finansów, konsultingowej i rewizyjnej. Na podstawie przeprowadzonych analiz rynku, wielu rozmów z potencjalnie zainteresowanymi reprezentantami branży bankowej i pozabankowej, z fachowcami na co dzień zmagającymi się z problematyką rosnącej pułapki złych długów, powstał projekt przedsięwzięcia, którego przesłanką było zaproponowanie całościowej oferty, zbudowanej z wszechstronnej gamy narzędzi ekonomicznych i wykonawczych, która połączyła umiejętne i niestandardowe zarządzanie zestawami długów z doświadczeniem zespołów i partnerów operacyjnych.

Z własnych doświadczeń inicjatorów przedsiębiorstwa widać, że małe i słabe organizacyjnie podmioty rynkowe – banki i kasy spółdzielcze, nieduże banki korporacyjne, instytucje parabankowe i zwyczajne przedsiębiorstwa – zmagają się z ogromnymi problemami w tej dziedzinie, nie będąc w stanie lub nie mogąc ze względów organizacyjnych czy też prawnych rozpocząć walki z niesolidnymi dłużnikami w sposób bardziej kreatywny, bez ograniczania się do łatwej lecz nie bardzo efektywnej procedury komorniczo-sądowej.

pillen penisvergrößerung

Nowatorski koszyk produktów i usług, stworzony przez specjalistów organizacji i elastycznie dostosowywany do oczekiwań kontrahenta, umożliwia dokładną ofertę dla firm nie tylko z branży finansowej, lecz także przedsiębiorstw i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, gdzie wspólną cechą są niespłacane należności. Zwłaszcza bardzo dobrze rozpoznaje się tu oczekiwania i indywidualne cechy działania spółdzielczych przedsiębiorstw finansowych.